# جالب_و_خواندنی

جشن های اطلی ایران باستان

جشن نوروز:13 روز اول سال جشن فروردینگان:19 فروردین ماه جشن اردیبهشتگان:2 اردیبهشت ماه جشن خردادگان(خوردادگان):4 خرداد ماه جشن تیرگان:10 تیر ماه جشن امردادگان:3 مرداد ماه جشن ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 11 بازدید

چرا ایرانیان از دیر باز پشت سر مسافر آب میریختند.....

  سردار پرافتخار ایران یعنی هرمزان در سمت فرمانداری خوزستان انجام وظیفه می‌کرد. هرمزان که یکی از فرمانداران جنگ قادسیّه بود. ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 10 بازدید